+31 (0)6 22 06 27 26 info@vcinsights.nl

Partners – Samen Sterk

Kennis is macht. Samenwerken is kracht.

VC insights gelooft in de kracht van samenwerken. Zo zoekt VC insights samenwerkingspartners die dezelfde visie delen en hun klanten of opdrachtgevers optimaal willen bedienen.

  • Heeft u de expertise niet in huis en vorm ik een goede aanvulling in het team?
  • Denkt u als zelfstandige dat wij samen een goed team kunnen vormen?
  • Werkt u als organisatie met een netwerk van zelfstandige professionals (associate partners) en bent u op zoek naar een type zoals ik?

Neem dan contact op met mij en samen kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe kunnen we onze klanten optimaal bedienen door onze samenwerking? Samen bereik je meer dan alleen! Vraag hier een gesprek aan.

BusinessMonitor partner voor effectief Ledenonderzoek

VC insights werkt samen met BusinessMonitor op het gebied van effectief ledenonderzoek.  Tijden veranderen. Ledenaantallen lopen bij veel verenigingen terug en de waarde van het lidmaatschap staat onder druk. Een van de primaire taken van een vereniging is het behartigen van de belangen van alle leden. Een vorm van ledenraadpleging is dan onmisbaar. BusinessMonitor heeft een krachtige tool, de LedenMonitor, ontwikkeld voor het werven en behouden van leden en beperken van de uitstroom.

BusinessMonitor is al ruim 15 jaar gepassioneerd ontwikkelaar van innovatieve oplossingen voor marketing research en business intelligence.  BusinessMonitor helpt organisaties om (klant)meningen optimaal te benutten. Wij geloven dat in elk klantcontact een kans schuilt om je te verbeteren. In samenwerking met BusinessMonitor biedt VC insights aan de hand van haar analyses verfrissende inzichten in de waarde van een lid en loyaliteit. Luister tijdens de verschillende fasen van de ‘Membership Journey’, deel nieuwe ledeninzichten direct binnen uw eigen organisatie. Daarnaast is het mogelijk om uw de meningen van leden te delen via internet en social media wat bijdraagt aan de vindbaarheid en beeldvorming van uw organisatie.

BusinessMonitor werkt al jaren samen met een groot aantal toonaangevende organisaties. Haar opdrachtgevers zijn grotendeels actief in de zakelijke dienstverlening, ledenorganisaties en opleidingsinstituten. De volgende partijen zijn al jaren vaste opdrachtgevers voor onderzoek en business intelligence: NIMA, NEVI, SRA, LTO Noord, NOB, Achmea, SRK, het Rode Kruis, Hogeschool Rotterdam en PostNL.

Bent u een vereniging, stichting of een andere organisatie met leden, donateurs, abonnees, etc. en wilt u meer klantgericht ondernemen, toegevoegde waarde leveren, loyaliteit creëren, groeien of zit u met een ander vraagstuk?

Neem dan contact op met VC insights. Samen ontwikkelen we een LedenMonitor op maat. VC insights begeleidt dit proces van ontwikkeling, implementatie, rapportage tot aan advies.

Weten wat de LedenMonitor is klik dan hier. In verschillende fases van het lidmaatschap worden op drie momenten meningen van leden verzameld. Hieronder wordt het 3-fasen onderzoek van de LedenMonitor kort uitgelegd: expectation survey, satisfaction survey en exit survey.

Expectation Survey

Vanaf het moment dat een nieuw lid zich aanmeldt, heeft een vereniging volgens Sarah Sladek ongeveer 60 dagen de tijd om de waarde van het lidmaatschap te bewijzen. Binnen die periode moet de “membership experience” zodaning  waargemaakt worden dat het lid het gevoel krijgt dat het lidmaatschap waarde toevoegt, dat het lid welkom is, gewaardeerd wordt en bij de vereniging betrokken wordt. Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen van het nieuwe lid aansluit op hetgeen u als organisatie levert aan producten en diensten. De intake vragenlijst wordt kort na aanmelding als lid toegestuurd. Deze vragenlijst is bedoeld om de effectiviteit van de marketing te evalueren en de verwachtingen ten aanzien van het lidmaatschap te achterhalen.

Satisfaction Survey

Leden, welke al langer lid zijn, nemen één keer per jaar deel aan een Ledentevredenheidsonderzoek.  Hierin wordt het lidmaatschap geëvalueerd en wordt onder andere gekeken naar de tevredenheid en de loyaliteit van leden. Hierbij is aan te raden om bijvoorbeeld ieder kwartaal 25% van de leden een uitnodiging met de vragenlijst toe te sturen. Uit dit onderzoek komen steeds weer aandachtspunten en verbeterprioriteiten naar voren waarmee de vereniging aan het werk kan om relevant te blijven. Via een retentiematrix wordt duidelijk welke leden een risico vormen om op te zeggen. Door hier actief op te sturen kan vaak een deel van de potentiële opzeggers nog behouden blijven voor de vereniging.

Exit Survey

Tenslotte vindt er ook een Stop onderzoek plaats onder de leden die het lidmaatschap opzeggen. In dit onderzoek wordt achterhaald waarom leden stoppen met het lidmaatschap. Dit onderzoek kan eventueel ook telefonisch worden uitgevoerd waarbij de resultaten rechtstreeks in de online exitvragenlijsten worden ingevoerd. Een uitnodiging kan in dat geval direct naar het contactcenter worden gestuurd. Het doel van dit onderzoek is het terugwinnen van opzeggers, achterhalen en wegnemen van opzegredenen.

Door middel van de ledenfeedback uit de drie verschillende fasen krijgt u handvatten om het beeld van uw vereniging exact te laten aansluiten op de behoeften van uw leden. U signaleert eventuele risico’s van opzegging van het lidmaatschap voordat leden daadwerkelijk opzeggen. Door te focussen op deze risico’s krijgt u de kans om meer leden te behouden en het lidmaatschap nog waardevoller te maken.

Download hier de infographic ‘Hoe werf en behoud je leden?’

Gaan wij binnenkort samenwerken?

Wat zegt u ervan? Zou u die nieuwe samenwerkingspartner kunnen zijn? Vullen we elkaar aan en kunnen we elkaar versterken? Dan maak ik graag een afspraak met u voor een oriënterend gesprek.

 

Wat zegt u ervan? Kunnen we elkaar versterken?