+31 (0)6 22 06 27 26 info@vcinsights.nl

Wat is mijn aanpak en werkwijze?

“Know – Like – Trust – Contact”

“Geen enkele aanpak is hetzelfde. Maatwerk is de oplossing.”

Omdat iedere organisatie te maken heeft met andere vraagstukken is er gewoonweg geen sprake van één aanpak. Hier leest u dus niet welke standaardprocedure en standaardoplossing ik hanteer voor uw vraagstukken. U als klant zit met een probleem of vraag en samen kijken wij hoe we dit het beste kunnen aanvliegen en welk maatwerkoplossing hier het beste bij past.

Dit kunnen we schriftelijk of telefonisch doen. Mijn voorkeur is om in ieder geval ook een persoonlijk gesprek met u te voeren. Ik leer graag de klant kennen door eerst goed te luisteren en de juiste vragen te stellen om de issues van u bloot te leggen. We kijken samen waar uw behoefte ligt en hoe we deze het beste kunnen vervullen, zodat u weer verder komt met uw business.

In mijn werk staat de interpersoonlijke relatie met mensen centraal. Op een respectvolle, open en ongedwongen manier ga ik het gesprek aan en voer ik mijn werk uit. Na het vervullen van de opdracht vindt er altijd een projectevaluatie plaats of dit naar volle tevredenheid is gebeurd.

De werkwijze van VC insights

Beginfase/Oriëntatiefase

Voor aanvang van de opdracht doorlopen we de volgende stappen:
Stap 0: U heeft contact met mij gezocht voor een eventuele opdracht

  • Telefonisch, per e-mail, contactformulier.

Stap 1: Briefing & Intake

  • Ik ontvang een briefing (schriftelijk of persoonlijk).
  • In een intake gesprek maken we kennis en lopen we de briefing door.

Stap 2: Debrief & offerte

  • Aan de hand van de briefing en het intake gesprek ontvangt u een voorstel op maat en een bijpassende begroting.

Stap 3: Akkoord offerte
Bent u akkoord met het plan van aanpak en de bijbehorende begroting dan ga ik graag aan de slag voor u.

Opdrachtfase/Projectfase

Na goedkeuring van de offerte en de afspraken met betrekking tot aantal uren, dagen en locatie wordt gestart met de werkzaamheden. VC insights is vrij flexibel. De werkzaamheden kunnen (deels) op locatie plaatsvinden, maar zeker ook (volledig) op afstand. U hoeft dan geen extra werkplek te creëeren. Tussentijds plannen we gewoon een afspraak in om de stand van zaken te bespreken en door te nemen.

Evaluatiefase

Na afronding van het project vindt er altijd een evaluatiemoment plaats. Wij kijken niet alleen naar het beoogde resultaat, maar ook hoe de samenwerking is verlopen. Is er behoefte aan een vervolg of verdere ondersteuning dan maak ik hiervoor graag een nieuw voorstel.

INTERESSE?

In een persoonlijk gesprek verken ik graag wat ik voor uw organisatie kan betekenen.