+31 (0)6 22 06 27 26 info@vcinsights.nl

Ledenonderzoek een ‘must’ voor verenigingen

Werven, binden en behouden van leden door inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw leden

VC insights werkt samen met BusinessMonitor op het gebied van effectief Ledenonderzoek. Tijden veranderen. Ledenaantallen lopen bij veel verenigingen terug en de waarde van het lidmaatschap staat onder druk. Een van de primaire taken van een vereniging is het behartigen van de belangen van alle leden. Een vorm van ledenraadpleging is dan onmisbaar. BusinessMonitor heeft een krachtige tool, de LedenMonitor, ontwikkeld voor het werven en behouden van leden en beperken van de uitstroom. BusinessMonitor is al ruim 15 jaar gepassioneerd ontwikkelaar van innovatieve oplossingen voor marketing research en business intelligence. Het Ledenonderzoek bestaat uit een drie-fasen onderzoek. De feedback van alle vragenlijsten wordt geanalyseerd en grafisch weergegeven in één online dashboard. Zo krijgt u als verenigingsmanager of MT-lid in één oogopslag een compleet beeld van de leden(on)tevredenheid. De wensen en verwachtingen, risico’s en kansen, redenen om lid te zijn, ervaringen met de vereniging en de opzegredenen in één overzichtelijke presentatie.  Ledenonderzoek helpt u o.a. meer klantgericht te ondernemen, toegevoegde waarde te leveren, loyaliteit te creëren, te groeien en relevant te zijn? Een Ledenonderzoek is een ‘must’ voor elke vereniging om continu in contact te staan met de achterban.

Drie belangrijke ijkpunten tijdens het lidmaatschap

In verschillende fases van het lidmaatschap worden op drie momenten klantmeningen verzameld. Bij een nieuw lid heeft de vereniging ongeveer 60 dagen de tijd om de waarde van het lidmaatschap te bewijzen. Belangrijk hierbij is dat de verwachtingen van het lid aansluit op hetgeen de vereniging levert aan producten en diensten. Het intake onderzoek brengt deze verwachtingen in kaart. Leden die langer lid zijn, nemen deel aan een ledentevredenheidsonderzoek. Met als doel inzicht in aandachtspunten en verbeterprioriteiten om relevant te blijven. Welke leden vormen een risico om op te zeggen en hoe kan hier actief op gestuurd worden om een deel van de potentiële opzeggers te behouden. Tenslotte een exit onderzoek onder opzeggers om te achterhalen waarom het lidmaatschap opgezegd wordt. Het doel van het onderzoek is het terugwinnen van opzeggers, achterhalen en wegnemen van opzegredenen.

Het belang van Ledenonderzoek

Ledenonderzoek geeft waardevolle inzichten, stuurinformatie, input voor lobby trajecten, marketingactiviteiten, inspiratie en is daarom een ‘must’. Weet wat er leeft onder uw leden met pro-actief verenigingsmanagement. Door middel van de ledenfeedback uit de drie verschillende fasen krijgt u handvatten om het beleid van uw vereniging exact te laten aansluiten op de behoeften van uw leden. Inzicht in de redenen om lid te worden, geeft input voor wervingsacties. U signaleert eventuele risico’s van opzegging van het lidmaatschap voordat leden daadwerkelijk opzeggen. Door te focussen op deze risico’s krijgt u de kans om meer leden te behouden en het lidmaatschap nog waardevoller te maken. Ledenonderzoek biedt meer dan alleen inzichten. Het is een tool om de dialoog aan te gaan met de achterban, de mogelijkheid om een verenigingsgevoel te creëren, vinger aan de pols te houden en pro-actief in te spelen op wensen, behoeften en veranderingen.

 

 

Ledenonderzoek geeft inzicht wat er leeft onder uw leden.

Inzicht leidt tot:

 • Groei in aantal leden
 • Loyale leden
 • Voorspellen ledengedrag
 • Verlengen levenscylus lidmaatschap
 • Creëren meerwaarde
 • Tegengaan uitstroom
 • Meer ledenvoordelen
 • Optimaliseren dienstverlening
 • Afstemmen beleid op ledenbehoeften
 • Creëren verenigingsgevoel
 • Efficiënte en slagvaardige organisatie

Neem vandaag de beslissing en breng uw vereniging naar ‘the next level’

VC insights helpt verenigingen gezond te worden en te blijven. Branche- en beroepsverenigingen, sportverenigingen en stichtingen hebben te maken met teruglopend ledenaantal, kortere lidmaatschapscyclus en kritische leden op zoek naar meerwaarde van het lidmaatschap. Het Ledenonderzoek is een tool om een dialoog te starten tussen de vereniging en haar leden. Luister tijdens de verschillende fasen van de ‘Membership Journey’, deel nieuwe ledeninzichten direct binnen uw eigen organisatie. “Kruip in de huid van uw doelgroep”, weet wat er leeft onder uw leden, wat vinden zij belangrijk en hoe kunt u relevant zijn in hun leven. Luister, voel én denk als uw leden.

Waarom VC insights?

Wilt u:

 • Meer klantgericht ondernemen?
 • De instroom verhogen en de uitstroom verlagen?
 • Weten hoe u toegevoegde waarde kan bieden en relevant zijn?
 • Meer loyale leden?
 • Streven naar een gezonde en groeiende organisatie?

Neem dan contact op. Met heldere analyses, grafische weergave van management dashboards en concrete adviezen helpt VC insights u graag om uw organisatie efficiënter en slagvaardiger te maken.

VC insights begeleidt dit ledenonderzoeksproces van ontwikkeling, implementatie, rapportage tot aan advies. Ik help u deze inzichten te vertalen in concrete adviezen en een plan van aanpak. Indien gewenst ondersteunt VC insights uw vereniging bij de implementatie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de aanpak en de kosten voor een Ledenonderzoek? Ik maak graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.